Desenvolupament a catalunya

Catalunya ha actuat amb molt endarreriment, fins al punt que és la comunitat autònoma amb un menor desenvolupament de les energies renovables amb una producció molt discreta i que representa aproximadament només un 20% de la producció total.

Aquesta disfunció es va voler corregir amb la llei de l’emergència climàtica que intentava eliminar les traves i facilitar la implantació de noves explotacions d’energies renovables.

Les dificultats per l’establiment de noves explotacions a Catalunya, però venen determinades per la oposició de diferents sectors econòmics i socials en especial l’agrari. Des de les entitats del sector agrari es denúncia que l’energia fotovoltaica sobre sòl agrari suposa, d’entrada, pèrdua de producció agrària, fet que agreuja encara més la dependència alimentaria que actualment té Catalunya amb un grau de cobertura actual inferior al 50%.

Mapa de españa con nuestros proyectos
JUIÀ
TORROELLA DE FLUVIÀ
LLAGOSTERA
MARATA
ALBINYANA
PAU
AIGUAVIVA
ROSES
CAMALLERA
VILANANT

Desenvolupament a catalunya

Catalunya ha actuat amb molt endarreriment, fins al punt que és la comunitat autònoma amb un menor desenvolupament de les energies renovables amb una producció molt discreta i que representa aproximadament només un 20% de la producció total.

Aquesta disfunció es va voler corregir amb la llei de l’emergència climàtica que intentava eliminar les traves i facilitar la implantació de noves explotacions d’energies renovables.

Les dificultats per l’establiment de noves explotacions a Catalunya, però venen determinades per la oposició de diferents sectors econòmics i socials en especial l’agrari. Des de les entitats del sector agrari es denúncia que l’energia fotovoltaica sobre sòl agrari suposa, d’entrada, pèrdua de producció agrària, fet que agreuja encara més la dependència alimentaria que actualment té Catalunya amb un grau de cobertura actual inferior al 50%.

Mapa de españa con nuestros proyectos
JUIÀ
TORROELLA DE FLUVIÀ
LLAGOSTERA
MARATA
ALBINYANA
PAU
AIGUAVIVA
ROSES
CAMALLERA
VILANANT

Desenvolupament a catalunya

Catalunya ha actuat amb molt endarreriment, fins al punt que és la comunitat autònoma amb un menor desenvolupament de les energies renovables amb una producció molt discreta i que representa aproximadament només un 20% de la producció total.

Aquesta disfunció es va voler corregir amb la llei de l’emergència climàtica que intentava eliminar les traves i facilitar la implantació de noves explotacions d’energies renovables.

Les dificultats per l’establiment de noves explotacions a Catalunya, però venen determinades per la oposició de diferents sectors econòmics i socials en especial l’agrari. Des de les entitats del sector agrari es denúncia que l’energia fotovoltaica sobre sòl agrari suposa, d’entrada, pèrdua de producció agrària, fet que agreuja encara més la dependència alimentaria que actualment té Catalunya amb un grau de cobertura actual inferior al 50%.

Mapa de españa con nuestros proyectos
JUIÀ
TORROELLA DE FLUVIÀ
LLAGOSTERA
MARATA
PAU
ALBINYANA
AIGUAVIVA
ROSES
CAMALLERA
VILANANT

Contribuïm al desenvolupament sostenible

Davant la problemàtica que es planteja des dels sectors agraris només un desenvolupament sostenible i respectuós amb el territori podrà obtenir l’aval de tots els sectors implicats.

Les diferents modificacions de la llei d’emergència climàtica han volgut recollir les diferents sensibilitats dels sectors afectats. El govern de Catalunya ha establert uns eixos per definir el model d’implantació dels parcs Solars amb l’objectiu d’ordenar i equilibrar la implantació d’energies renovables, per minimitzar-ne l’impacte social i territorial i també per facilitar la pràctica de l’autoconsum.

Incorporació de mesures i instruments per donar prioritat a instal·lacions d’energies renovables de dimensió petita i mitjana.
Que es desenvolupin amb l’acord del territori, de manera que se’n minimitzi l’impacte territorial i social.
Que es compti com a mínim amb l’acord del 50% de la propietat.
No permetre la implantació de projectes en terrenys agrícoles d’alt valor agrològic. En concret els de Tipus I i II que només es permetrà en el cas de que es combinin l’activitat agrícola i la fotovoltaica.
Generació distribuïda. Les zones urbanes que no siguin capaces de generar un 50% de l’energia que consumeixen hauran de compensar les zones generadores.
Participació social en els projectes per garantir el diàleg amb el territori.

Vols aprofitar tot el potencial del teu terreny agrícola?

Amb els nostres projectes agrivitivoltaics posem a la teva disposició un sistema que farà que puguis generar diners només per tenir els teus camps i generar energies renovables.

Solager

A SOLAGER apostem per un concepte de negoci centrat a fomentar la implantació dels parcs Agrivoltaics, per tal d’aconseguir una sostenibilitat global, és a dir, social, climàtica, energètica, agrària i mediambiental.

Contacta’ns