Avís legal

TERMES I CONDICIONS

Aquí trobaràs els nostres termes i condicions legals. Qualsevol dubte que pugui sorguir us podeu posar en contacte amb nosaltres a través de info@solager.es.

IDENTIFICACIÓ


D’acord amb les obligacions previstes en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (en endavant LSSICE), manifesta que el domini www.solager.es és propietat de SOLAGER SMART ENERGY, SL amb CIF: B-05286240 i amb domicili social al Passeig Bonanova,105 Ppal 3er C de Barcelona.

SOLAGER SMART ENERGY, S.L. consta inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 47796  Foli 70  Fulla B562502.

-Direcció de correu electrònic de contacte de l’empresa: info@solager.es

SOLAGER SMART ENERGY, S.L. no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inadequat o il·lícit de la informació apareguda en les seves pàgines d’Internet. Amb els límits establerts en la llei, SOLAGER SMART ENERGY, S.L. no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen en les seves pàgines d’Internet.

Els continguts i informació de les pàgines d’Internet de SOLAGER SMART ENERGY, S.L. estan elaborades per professionals de la mateixa degudament qualificats per a l’exercici de la seva professió. No obstant això, els continguts i informació no vinculen a l’esmentada corporació ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus, doncs es tracta merament d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu. Les pàgines d’Internet de SOLAGER SMART ENERGY, S.L. poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts. Per tant, aquesta no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de SOLAGER SMART ENERGY, S.L. o les seves llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de SOLAGER SMART ENERGY, S.L.

De la mateixa manera es reserva el dret a retirar l’accés al Portal, sense necessitat de previ avís, a qualsevol usuari que contravingui el disposat en aquest avís legal.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

En virtut de la  normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, per la present autoritza a que les dades personals facilitades, a traves del formulari de contacte,  siguin incorporades en un fitxer denominat Contactes responsabilitat de SOLAGER SMART ENERGY, S.L., i seu social al al Passeig Bonanova,105 Ppal 3er C de Barcelona.

La finalitat d’aquest tractament  és la de gestionar la seva petició. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones i seran conservades sempre que sigui imprescindible o legítim per la finalitat que es van captar.  

En qualsevol cas podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que es facin al al Passeig Bonanova,105 Ppal 3er C de Barcelona. O bé per correu electrònic a info@solager.es.

Així mateix també podrà presentar una reclamació davant la Agencia Espanyola de Protecció de dades.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Aquesta web és propietat de SOLAGER SMART ENERGY, S.L. Els drets de Propietat Intel·lectual i drets d’explotació i reproducció d’aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la Informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles (“hiperlinks”) que s’estableixin des d’ella a altres pàgines web de qualsevol centre adscrits o organisme depenent, són propietat exclusiva d’aquesta, tret que expressament s’especifiqui altra cosa.

Qualsevol denominacions, dissenys i/o logotips, així com qualsevol producte o servei oferts i reflectits en aquesta pàgina web, són marques degudament registrades per SOLAGER SMART ENERGY, S.L., per les seves societats filials i/o dominades o per tercers.

Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d’aquest podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents en l’Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari.

Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no sent responsabilitat de SOLAGER SMART ENERGY, S.L. l’ús que L’USUARI pugui portar a terme referent a això, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d’aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertiments d’aquesta web sense la prèvia autorització per escrit de SOLAGER SMART ENERGY, S.L.

SOLAGER SMART ENERGY, S.L. no transfereix als usuaris la propietat del seu software. L’usuari és el propietari del suport en el qual el software es gravat. SOLAGER SMART ENERGY, S.L. posseeix tots els drets de propietat industrial i intel·lectual, incloent el sofwtare. Si l’ usuari transfereix software d’ aquest website al seu terminal, no podrà disseccionar pel seu estudi i  descompilar, traduir la versió del codi objecte original o el seu llenguatge a un altre codi o llenguatge.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer de quantes qüestions se suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes. L’USUARI, en virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d’Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.

AVIS COOKIES

Avis en capes:

Per poder millorar els nostres serveis, utilitzem cookies de tercers que ens permeten obtenir estadístiques dels usuaris.. Més informació aquí.”

Avis per cookies

Els hi informen que per un bon funcionament de la web solager.es, propietat i responsabilitat SOLAGER SMART ENERGY, S.L., el sistema de navegació  utilitza algunes dades de navegació (“Cookies”) per poder oferir un servei més acurat als usuaris de la web.

Les “Cookies” són petits arxius de text que el navegador emmagatzema quan es navega per llocs web i aplicacions. Es pot recollir l’adreça IP que utilitza l’ordinador per connectar-se al lloc web, l’adreça URL de la pàgina web demanada, l’hora de la connexió i altres paràmetres relatius al sistema operatiu de l’entorn informàtic de l‘usuari. Aquesta informació només recull per identificar la sessió amb l’objectiu de facilitar les anàlisis del lloc web.

SOLAGER SMART ENERGY, S.L.  només utilitza “cookies” de tercers del servei de Google Analytics; que es un servei d’estadístiques de pàgines web que ofereix Google, Inc. Google Analytics recull informació de l’equip de l’usuari per obtenir  informes sobre l’activitat de l’aplicació; emmagatzema la informació recollida per les “cookies” en servidors als Estats Units.

En tot cas, en el supòsit que es captin dades de caràcter personal i en aquest cas, només l’adreça ip d’accés; en virtut de la  normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, ens autoritza a que les dades personals que s’obtenen siguin incorporades en un fitxer denominat Marketing  responsabilitat de

La finalitat d’aquest tractament  és la de gestionar les dades que s’obtenen de la interactuació dels usuaris en aquesta plana . Aquestes dades son trameses per les empreses gestores i seran conservades d’acord a l’estipulat.

En qualsevol cas podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que es faci en  domicili al al Passeig Bonanova,105 Ppal 3er C de Barcelona. O bé per correu electrònic a info@solager.es.

Així mateix també podrà presentar una reclamació davant la Agencia Espanyola de Protecció de dades.

S’informa l’usuari que Google podrà transmetre aquesta informació a tercers quan així ho requereixi la llei, o quan aquests tercers processin la informació per compte de Google. Google no associarà l’adreça IP de l’usuari amb cap altra dada de què disposi, i per tant ho farà totalmente de forma anonimitzada..

Per rebutjar o eliminar aquesta “cookie” es pot consultar la següent adreça:

http://www.google.com/intl/ca/policies/privacy/

En qualsevol cas, el usuari pot habilitar l’opció del seu propi sistema de navegació per tal de no permetre la instal·lació de cookies; sense que en cap cas SOLAGER SMART ENERGY, SL pugui ser responsable de que la inhabilitació de Cookies comporti que alguns dels serveis que ofereix aquesta web no funcionin correctament.

Si és desitja més informació sobre les cookies i la seva manera de deshabitar-les segons el seu sistema de navegació pot consultar els següents links: www.aboutcookies.org i http://www.aboutcookies.org/Default.aspx?page=1


A  més a més  també pot des habilitar les cookies des de el propi navegador utilitzat en el seu dispositiu, essent els passos els següents:  

– Microsoft Internet Explorer, en la opció de Eines  Opcions de Internet  Privacitat  Configuració.

– Firefox, en la opció de Eines  Opcions  Privacitat  Cookies.

– Chrome: Configuració  opcions avançades  Privacitat  Configuració de contingut.

– Safari: Preferencies  Seguretat

En cas contrari, i havent informant SOLAGER SMART ENERGY, S.L.  de l’ ús de cookies, i sense que aquestes hagin estat inhabilitades implica que l’usuari dóna el seu consentiment al tractament de dades per Google en la forma prevista en aquest avís i per les finalitats aquí descrites.

En cas de dubte o de qualsevol comentari, es pot dirigir a SOLAGER SMART ENERGY, S.L.  a traves dels seus mitjans d’atenció al públic.